Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
123

I C 303/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 303/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Lidia Czapla Protokolant Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko K. Ś. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda W. K. czynność prawną w postaci umowy darowizny lokalu mieszkalnego położonego w Ż. , osiedle (...)
Czytaj więcej»

I C 283/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2023-02-07

Data publikacji: 2023-02-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 283/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2023 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa (...) W. przeciwko A. M. o zapłatę zasądza od pozwanej A. M. na rzecz powoda (...) we W. kwotę 2.039,65 (dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) złotych z odset
Czytaj więcej»

I C 276/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2023-01-26

Data publikacji: 2023-02-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 276/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2023 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko M. G. o zapłatę zasądza od pozwanej M. G. na rzecz powódki (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 4.395,01 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pię
Czytaj więcej»

I C 363/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2021-12-14

Data publikacji: 2021-12-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 363/20 1)W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2021 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa S. Z. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powoda S. Z. kwotę 9.298,80
Czytaj więcej»

I C 431/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2023-03-15

Data publikacji: 2023-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 431/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2023 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Aneta Paciorek Protokolant: starszy sekretarz sądowy Danuta Kwapień po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2023 roku w Żorach sprawy z powództwa A. M. przeciwko D. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej D. W. na rzecz powódki A. M. kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; 2
Czytaj więcej»

I C 448/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-09-29

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 448/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Czapla Protokolant: Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo – akcyjnej w W. przeciwko S. R. o zapłatę zasądza od pozwanej S. R. na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki kom
Czytaj więcej»

I C 382/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2015-09-08

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 382/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Żorach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Czapla Protokolant: Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko H. B. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 5 grudnia 2011 roku, sygn. akt II (...)
Czytaj więcej»

I C 373/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2022-07-05

Data publikacji: 2022-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 373/21 1)W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla Protokolant starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2022 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa U. (...) Spółki Akcyjnej w L. przeciwko G. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki U. (...) Spółki Akcyjnej w L. na rzecz pozwanego G. M. kwotę 923,50 (dziewięćset dwadzie
Czytaj więcej»

I C 520/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 520/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Żorach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Cezary Podsiadlik Protokolant: sekr. sądowy Natalia Salamon po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko A. S. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki (...) Bank Spółki Akcyjnej we W. na rzecz pozwanego A. S. ( S. ) kwotę 2.417,00 złotych tytułem zwro
Czytaj więcej»

I C 519/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2019-05-28

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 519/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Lidia Czapla Protokolant sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Żorach działającego na rzecz S. P. przeciwko K. W. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. W. (2) na rzecz pokrzywdzonej S. P. kwotę 40.000,00 (czterdzieści tysięcy) złot
Czytaj więcej»