Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
134

I C 1059/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-06-03

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1059/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Żorach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Cezary Podsiadlik Protokolant: Iwona Jabłeka po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2015 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa Kancelaria (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko J. S. o zapłatę powództwo oddala Sygn. akt: I C 1059/14 UZASADNIENIE Powódka Kancelaria (...) spółka akcyjna w K. wniosła o zasądzenie od pozwanej J. S. (
Czytaj więcej»

I C 1087/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1087/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Cezary Podsiadlik Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Kwapień po rozpoznaniu w dniu 09 lutego 2017 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w S. przeciwko W. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. M. ( M. ) na rzecz powódki (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę 299,00 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotyc
Czytaj więcej»

I C 1052/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2017-06-27

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1052/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Lidia Czapla Protokolant Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa T. R. przeciwko K. G. o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji 1 zwalnia od egzekucji samochód osobowy marki A. (...) , o numerze rejestracyjnym (...) , o numerze VIN (...) , rok produkcji (...) , zajęty u dł
Czytaj więcej»

I C 964/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2023-04-25

Data publikacji: 2023-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 964/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2023 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki J. G. kwotę 9.678,91 (dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 1064/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2019-02-05

Data publikacji: 2019-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1064/18 1)W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Lidia Czapla Protokolant starszy sekretarz sądowy Ewa Dziendziel po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 roku w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa G. C. przeciwko P. J. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego P. J. rzecz powoda G. C. kwotę 20,12 (dwadzieścia złotych dwanaście groszy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 s
Czytaj więcej»

I Co 306/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku niepowołania zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jedyny wspólnik tej spółki nie może być traktowany jako osoba odpowiedzialna za przekazanie komornikowi informacji wskazanych w art. 881 § 3 i 4 k.p.c., jeżeli nie istnieje konkretne źródło tego obowiązku. W takiej sytuacji nie ma podstaw na do ukarania wspólnika (...)
Sygnatura akt I Co 306/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Miłosz Dubiel Protokolant Monika Gwiaździńska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 roku w Żorach na rozprawie w sprawie z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Żorach przeciwko dłużnikowi T. J. o świadczenie pieniężne skargi S. J. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żorach J. A. sygn. akt Kms 371/13, postanawia:
Czytaj więcej»

I Ns 39/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 39/17 POSTANOWIENIE Dnia 12 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Cezary Podsiadlik Protokolant: sekr. sądowy Natalia Salamon po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Żorach na rozprawie sprawy z wniosku B. B. o stwierdzenie nabycia spadku po Z. S. postanawia: stwierdzić, że spadek po Z. S. , z domu B. , córce J. i A. , zmarłej w dniu 02 lutego 2017 roku w Ż. , ostatnio stale zamieszkałej w Ż. , na mocy tes
Czytaj więcej»

I Ns 24/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-07-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 24/14 POSTANOWIENIE Dnia 01 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Żorach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marta Pęcak-Zdunek Protokolant: Karina Płucienniczak po rozpoznaniu w dniu 01 lipca 2015 roku w Żorach na rozprawie sprawy z wniosku A. A. (1) ( A. ) przy udziale E. A. o podział majątku wspólnego postanawia: 1) ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy A. A. (1) i uczestniczki postępowania E. A. , których ustawowa wspólność majątkowa ustała na
Czytaj więcej»

I Ns 85/21

postanowienie

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2021-11-23

Data publikacji: 2021-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 85/21 POSTANOWIENIE Dnia 23 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2021 roku w Żorach na rozprawie sprawy z wniosku I. K. z udziałem B. T. , G. M. , W. M. , B. R. i D. R. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1 stwierdzić, że spadek po R. M. z domu P. , córce Z. i H. , zmarłej w dniu 15 maja 2020 roku w Ż. , ostatnio
Czytaj więcej»

I Ns 134/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 2022-03-29

Data publikacji: 2022-04-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 134/20 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2022 roku Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2022 roku w Żorach na rozprawie sprawy z wniosku B. S. (1) i E. S. z udziałem B. S. (2) , J. S. (1) , A. S. , S. S. i J. S. (2) o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie postanawia: 1 stwierdzić, że wnioskodawcy B. S. (1) i E. S. nabyli przez
Czytaj więcej»